Inden jeg svarer på spørgsmålet, vil jeg understrege at jeg på ingen måde beklager mig, men bare svarer sagtligt på spørgsmålet :)

Nej, egentlig ikke. Ca. 50% går til transport, reklame, udstyr, hjemmeside, telefonabonnement og meget andet.

Når det er betalt skal jeg lægge penge til side til pension og ferie som for de fleste er betalt af arbejdsgiveren.

Sidste gang jeg regnede på hvor lang tid jeg i gennemsnit bruger på et regnskab, telefon, mail, kørsel, forberedelse, arrangementer mm. landede jeg på 10-12 timer i gennemsnit pr. arrangement.

I sidste ende har jeg en helt almindelig timeløn – dog med den hage at jeg ikke får noget ekstra for at arbejde aften og weekend.