Desværre ikke. Den pris du får i tilbudet er den endelige pris. Den er regnet ud så det passer.

Mine udgifter er de samme uanset om du får rabat eller ej. Selv hvis jeg kommer gratis er mine udgifter de samme. Hvis jeg skal give rabat er der kun det jeg skal betale husleje med at tage af.